dinsdag 9 oktober 2007

Red de solidariteit

Ik heb mij tot op heden niet vaak politiek laten inspireren door mensen die in de publieke belangstelling staan omdat zij heel snel met een fiets kunnen rijden, en dat zowel bergop als bergaf, maar ik geef toe dat als er morgen verkiezingen zouden zijn, ik nog eerder op Eddy Merckx zou stemmen dan op Yves Leterme of gelijkgezinden.

Eddy Merckx: 'Ik ben tegen die separatistische uitspattingen van Vlaanderen. Ik mag dan al een Vlaming van oorsprong zijn, ik heb school gelopen in het Frans. En dat was een verrijking. Toen men mij destijds na een wedstrijd vroeg of ik Vlaming of Waal was, antwoordde ik altijd Ik ben een echte Belg. En zo voel ik het nog altijd aan.'

En als ik mij deze voortgezette allegorie mag permitteren: de Volksunie heeft ooit een gat laten vallen en opportunisten van het slag van Yves Leterme zijn erin gesprongen. Wieltjeszuigers zijn het, van de eerste tot de laatste. Ik wens hun toe dat ze binnen honderd jaar nog altijd rondjes rond Brussel rijden in hun zwart-gele truitjes!

Indien u zich daartoe geroepen voelt, verleg een steen en teken de petitie op http://www.reddesolidariteit.be/